VESER KİMYEVİ MADDELER A.Ş. KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Veser Kimyevi Maddeler A.Ş. olarak öncelikle faaliyetlerini yerine getirirken, güvenilir, dürüst ve etik çalışma ilkelerinden taviz vermeden varlığını sürdürmek,

Dünya'nın saygıdeğer üreticilerinden tedarik ettiği ürünleri, gelişen ve değişen teknolojileri kullanmak, kar amacını etik ve disiplinli bir şekilde sağlamak için kaliteli ve müşteri beklentilerine uygun ürün ve hizmet sunmak,

Sektörlerde en eski yapı taşlarından olan Veser Kimya tecrübe ve kurumsal bilgi birikimini, yurtdışı pazarlarında da arttırmayı hedeflerken; ulusal ve uluslararası mevzuat gereklerini yerine getirerek büyümeyi,

Sürdürülebilir bir sistem anlayışını benimserken çalışanını ve paydaşlarını da insana ve çevreye duyarlı bireyler ve kurumlar olarak geliştirmeyi, zamana ayak uydurarak; hedefe yönelik verimli ve sistemli çalışmayı,

Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürdürerek artırmayı, sürekli iyileştirme hedefimizi bu doğrultuda yaygınlaştırmayı tüm faaliyetlerimizde uygulamayı kendimize İlke olarak benimsiyor ve taahhüt ediyoruz.

ÖZLEM KIRCA DÜZGÜNSES
Genel Müdür